Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Fundacja "Myśląc Ojczyzna - Im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia"

Chrześcijanina obowiązek dobroczynienia również w odniesieniu do ekonomii - Jan Michał Małek

Utworzono dnia 16.04.2020

Po dziesięcioleciach indoktrynacji marksistowskiej w okresie Polski Ludowej, a następnie dzięki działaniom
obecnych w polskich mediach i szkolnictwie licznych lewicowych wychowanków tamtego reżimu, poważna
część polskiego społeczeństwa została zainfekowana wpływami marksizmu. Nawet ci, którzy odżegnują się
od socjalizmu i uważają się za dobrych katolików, niejednokrotnie wykazują się mentalnością socjalistyczną
i zgodnie z nią postępują.
Tymczasem nigdy nie da się pogodzić marksizmu z chrześcijaństwem, gdyż nie da się pogodzić
przeciwstawnych sobie dogmatów. W każdym razie, obecnie miliony ludzi, niezależnie od tego za kogo się
uważają, wykazują się wypaczoną wizją świata. Szczególnie widoczne jest to w dziedzinie ekonomii
i gospodarki. Bowiem, mimo że każde państwo „realnego socjalizmu” (Kuba, Wenezuela, Korea Północna, nie
mówiąc już o byłym ZSRR i „demoludach”) prowadzi kraj do gospodarczego i społecznego upadku i nędzy,
nadal mnóstwo ludzi w innych krajach chce u siebie więcej socjalizmu w różnej formie. Większość z nich nie
zdaje sobie sprawy, że ulegają atrakcyjnym, a zwodniczym hasłom i obietnicom cynicznych polityków
i fałszywych proroków oraz że promują zło.
Ponieważ, jako chrześcijanie wiemy, że „wiara bez uczynków martwa jest” (Jk 2,26), nie powinniśmy
pozostawać obojętni i bierni wobec powyższego stanu rzeczy, zacznijmy działać na rzecz dobra... Należało by
zacząć to czynić w dziedzinie ekonomii i gospodarki, ponieważ człowiek olbrzymią część swego aktywnego
życia spędza na działalności o charakterze gospodarczym, a mimo to szeroko panoszy się ignorancja
ekonomii, która jest nauką o gospodarce.
Zachęcamy więc wszystkich co światlejszych wiernych:
1) do poszerzania swej wiedzy ekonomicznej w oparciu o chrześcijańską myśl ekonomiczną, według której
podstawową zasadą dobrej gospodarki, prowadzącej do największej pomyślności i dobrobytu jest
stosowanie się do pochodzących od Stwórcy praw naturalnych i posłuszeństwo Bożym przykazaniom, do
których należy poszanowania tego, co należy do innych i do korzystania z nauk Chrystusa zawartych
w Ewangeliach. Do wspomnianych praw naturalnych należy prawo człowieka do swej własności, wyraźnie
potwierdzone przykazaniami VII i X Dekalogu*;
2) do szerzenia podstawowej wiedzy ekonomicznej w polskim społeczeństwie, wykazującym wciąż – jak
wyżej wspomniano – wiele ignorancji w dziedzinie ekonomii, czego dowodem jest choćby powszechne
przyzwolenie społeczne na łamanie prawa podaży i popytu, a nawet żądanie od władz ustanawiania praw
w konflikcie z tym prawem wynikającym z samej natury człowieka i z tego powodu gospodarczo szkodliwych;
3) do rozpatrywania i analizowania problemów gospodarczych, społecznych i politycznych z perspektywy
chrześcijańskiej myśli ekonomicznej oraz wyciągania stąd logicznych wniosków dla możliwego ich
zastosowania w praktyce dla dobra wszystkich. Jednym z takich wniosków byłoby zapobieganie powstawaniu
nowego i zwalczanie istniejącego ustawodawstwa, które legalizuje okradanie obywateli przez państwo i jego
instytucje;
4) do szukania, identyfikowania i doceniania sprzymierzeńców w naszych wysiłkach na rzecz wspólnego
dobra i osiągania lepszego jutra dla Polski i Polaków. Największym i naturalnym sprzymierzeńcem dobrej
gospodarki i ubogich jest Kościół, który przez nauczanie duszpasterzy winien nieustannie przypominać
wiernym i politykom o istnieniu przykazań „Nie pożądaj cudzego” i „Nie kradnij!” oraz o powszechnie
negatywnych skutkach gospodarczych ich nieprzestrzegania. Kościół, który bazuje na niewzruszonym

fundamencie Dekalogu i Ewangelii przedstawia sobą olbrzymi potencjał w pomocy ludziom, również w ich
doczesnym bycie – koncentrujmy więc nasze wysiłki i działania we współpracy z naszymi duszpasterzami na
rzecz przestrzegania wspomnianych przykazań, a stąd na rzecz wspólnego dobra;
5) dla ułatwienia realizacji powyższych kierunków działania w ramach chrześcijańskiej dobroczynności – do
organizowania kół, kółek, klubów i podobnych jednostek kształceniowych, dyskusyjnych czy towarzyskich,
bądź angażowania się w już istniejące ruchy czy organizacje, takie jak Ruch „Europa Christi”, Akcja Katolicka,
„Ordo Iuris”, bądź niezależne od nich;
6) do nieustannego przypominania sobie i innym, że chrześcijanin nie może pozostawać obojętny i bierny
wobec zła i dlatego winien je zwalczać. Bierność i bezczynność są wyrazem zgody na zło, a nieraz i wyrazem
współuczestniczenia w jego szerzeniu;
7) jako obywateli kraju demokratycznego i wyborców – do głosowania na takich kandydatów do władz,
którzy wykazują swym postępowaniem opieranie się na wartościach chrześcijańskich, do których należy
nietykalność cudzej własności i wolności, a w danym wypadku – nietykalność własności prywatnej obywateli
i nienaruszalność ich wolności, z wolnością działalności gospodarczej włącznie;
8) do dokonywania częstego rachunku sumienia, jako chrześcijanina zobowiązanego do dobrych uczynków –
ile godzin solidnej pracy lub ile swych pieniędzy, tygodniowo, a co najmniej miesięcznie, przeznaczam na
pokonywanie zła dręczącego mój kraj.
* Jako przykłady książek i lektur pomocnych w samokształceniu się w dziedzinie ekonomii polecałbym, m. in.
następujące pozycje: 1) Henry Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji; 2) Frédéric Bastiat, Prawo; 3) Ludwig von
Mises, Mentalność antykapitalistyczna; 4) Mark Spangler, Fałsz politycznych frazesów; 5) Alejandro A.
Chafuen, Chrześcijanie za wolnością; 6) Michał Wojciechowski, Moralna wyższość wolnej gospodarki; 7)
Friedrich A. Hayek, Droga do zniewolenia;
8) Feliks Koneczny, O sprawach ekonomicznych; 9) Thomas Sowell, Ekonomia dla każdego, przy czym
większość z cytowanych tu autorów opublikowało wiele innych wartościowych dzieł.
Dokończenie

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 26

W poprzednim tygodniu: 49

W tym miesiącu: 252

W poprzednim miesiącu: 205

Wszystkich: 21468

Zegar